Firmast
print

Projekt Kolatakso on ellukutsutud 2007 aastal kolme mittetulundusühingu – Eesti Elektroonikaromu, Eesti Pakendiringlus ja Eesti Rehviliit – poolt, kuna need organisatsioonid vastutavad probleemtoodete taaskasutamise eest.

Tänaseks on projektiga liitunud ka Euroopa lambitootjate tootjavastutusorganisatsioon Ekogaisma SIA Eesti filiaal.
Koostööpartneriteks on Eesti Post AS

les